The Anglo American Book Company Limited
The Anglo American Book Company LimitedHomeAbout UsNew ReleasesEventsShopping CartContact Us

 
March 18, 2018
 

CBAC TGAU Almaeneg

Chris Whittaker a Bethan McHugh

Education > Books for Students
CBAC TGAU Almaeneg Crown House Publishing have worked closely with WJEC on a new series of endorsed textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications. They are designed for the teaching of French, German and Spanish through the medium of Welsh.

They offer engaging and relevant content and provide comprehensive coverage of the WJEC themes and sub-themes, incorporating all of the new exam components, including:
• Literary and authentic texts
• Listening and reading tasks that correspond to specification requirements
• Role plays, photo cards and conversation questions
• Translation (from and into German)
• Increased focus on grammar including grammar in context sections
• Opportunities for stretch and challenge

Mae Crown House Publishing wedi gweithio’n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau wedi eu cymeradwyo ar gyfer ieithoedd tramor modern sy’n cyd-fynd â‘r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i’w haddysgu o 2016 ymlaen a’u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae’r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol i gefnogi dysgwyr drwy heriau’r manylebau newydd. Fe’u cynlluniwyd i addysgu Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r cynnwys yn ddiddorol ac yn berthnasol ac yn ymdrin yn gynhwysfawr â themâu ac is-themâu CBAC, gan ymgorffori pob un o’r unedau arholiad newydd, gan gynnwys:
• Testunau llenyddol a gwreiddiol
• Tasgau gwrando a darllen sy’n cyfateb i ofynion y fanyleb
• Tasgau chwarae rôl, cardiau llun a chwestiynau sgwrs
• Cyfieithiad (o ac i’r Almaeneg)
• Mwy o sylw i ramadeg gan gynnwys gramadeg gan gynnwys adrannau ‘Gramadeg yn ei gyd-destun’
• Cyfleoedd i ymestyn a herio

In Stock (Usually shipped within 24 hours)

Our Price: £18.99

 

ISBN: 9781785830884
Product Code 519779

 

Hosted by Design Pixel