The Anglo American Book Company Limited
The Anglo American Book Company LimitedHomeAbout UsNew ReleasesEventsShopping CartContact Us

 
March 18, 2018
 

CBAC TGAU Almaeneg – Llyfr Athrawon

Chris Whittakera Bethan McHugh

Education > Modern Foreign Languages
CBAC TGAU Almaeneg – Llyfr Athrawon Crown House Publishing have worked closely with WJEC on textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications.

The teacher guides provide guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are complete with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.

Mae Crown House Publishing wedi gweithio’n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau ar gyfer ieithoedd tramor modern, sy’n cyd-fynd ’r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i’w haddysgu o 2016 ymlaen a’u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae’r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol, i gefnogi dysgwyr drwy heriau’r manylebau newydd.

Mae’r llyfr athrawon yn darparu nodiadau canllaw, atebion i’r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal CD sain a thrawsgrifiadau gwrando. Mae gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr athrawon hefyd, yn ogystal chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.

In Stock (Usually shipped within 24 hours)

Our Price: £65.00

 

ISBN: 9781785832482
Product Code 520099

 

Hosted by Design Pixel